Det er nå ca. 1 års ventetid fra henvisningstidspunkt til operasjon. Du kan også ta kontakt Helfo ved sentralbord for admistrative tjenester på tel: 960 96 622 som kan være behjelpelige med å finne frem til klinikker/øyeleger med eventuelt kortere ventetid.